Zaterdag 7 december 2019

Dit jaar zijn wij weer naar IJsvrij geweest. Het nuttigen van de nodige pretcilinders leidde niet tot beter schaatswerk, maar het feest werd er hierdoor des te beter op!